Mấy ngy nay trn web c mấy bc đăng cch seo bẩn mnh mới về kiểm tra back link ex thấy l l 2 backlink to qu
Web cty mnh đặt lm web bn bicweb m trn trang chủ của bn ny cũng c quảng co SEO (Đang nghi tụi ny)