Như titile, theo dơi từ hôm qua tới hôm nay, ḿnh thấy chỉ số lượng tự động giảm đáng kể tại các trang web và diễn đàn.
website của ḿnh: baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống c̣n 1,7k
forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k
forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k
Bạn có ư kiến ​​ǵ về vấn đề này không nhỉ