cho ḿnh hỏi theo các bác đây có phải là từ khóa cạnh tranh cao nhất ơ vn chưa vậy?
và nếu các bác cao thủ th́ từ này các bác seo bao lâu sẽ lên top 10
thanks all!