Hiện tại mấy ngày gần đây ḿnh thấy google dance rất mạnh mẽ :1khoc: Ai thấy kết quả như vậy vào đây thảo luận chút nhé !
Cảm giác của ḿnh rất là bất ổn tâm lư. Không biết bác google có thay đổi chiến thuật ǵ trong việc thay đổi việc hiển thị kết quả không nữa