Hiện tại mnh c 1 trang đang đng top1 + 2 ổn định th đng ci mấy ngy nay google n nhận bi viết chứ khng phải trang chủ, thế l vị tr tụt xuống 4x, v 1 số site đang seo th google chỉ nhận link bi viết mặc d anchor text chỉ vo trang chủ...
Mong mọi người gp về trường hợp ny.