Không biết v́ sao ḿnh có mấy key, có key lên top 10 mà có ky c̣n chưa được index? Tối ưu th́ ngon nghẻ hết roài?
https://bephongngoaidon.com/