Theo như ḿnh biết th́ khi các bạn chọn seo, các bạn thường chọn từ khóa dài để seo v́ như vậy nó sẽ nhanh chóng lên top.

Tôi đă thử seo hai từ blog của ḿnh, một từ cạnh tranh trung b́nh là từ khóa ngắn, một cạnh tranh thấp là từ khóa dài.

Sau 1 tháng, từ khóa ngắn cạnh tranh cao hơn 23, c̣n từ khóa dài 94.

Theo các bạn nhân sự từ đâu


https://bephongngoaidon.com/