Như titile, theo dơi từ hôm qua tới hôm nay ḿnh thấy lượng index tự nhiên tụt một cách đáng kể tại các website và forum.

website của ḿnh : baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống c̣n 1.7k

forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k

forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k

Bạn nào có ư kiến về vấn đề này không nhỉ.


https://bephongngoaidon.com/