Em đang mày ṃ học seo.Hôm qua đọc bài viết tạo sơ đồ trang nhưng em không hiểu là sơ đồ trang có nghĩa như thế nào trong seo, các chuyên gia biết hướng dẫn em với.