cho ḿnh hỏi theo các bác ở đây có phải là từ khóa cạnh tranh cao nhất ở vn không?
và nếu các bác cao thủ th́ từ này các bác seo bao lâu sẽ lên top 10
cảm ơn tất cả!