Chào anh chị trên diễn đàn, em là gà mờ nên hôm nay phải xin ư kiến của các anh chị !

Em có làm seo cho trang topiclaw.com với mỗi từ khóa thành lập công ty, nhưng cách đây hai hôm nó mất dạng sang trang 2 mặc dù nó đứng top cả hai tháng trời rồi, anh chị nào nhiều kinh nghiệm công lực thâm hậu xin bỏ chút thời gian ghé qua trang và xem giúp em xem em có gặp lỗi seo ǵ không mà sao nó lại hiện tượng vậy ? GIờ giám đốc hành em kinh quá em không biết làm sao !

Em xin cảm tạ các bác trước !