Không chỉ những người mới vào với nghề seo, mà đến những người đă làm seo khá lâu gặp phải t́nh trạng từ khóa dance, từ khóa của em cũng thường xuyên gặp t́nh trạng này.

Hôm nay lên đây hỏi các pro xem có ai biết v́ sao lại sảy ra t́nh trạng này, có phải do seo quá đà, hay lư do ǵ mong các pro chỉ giúp để ae có cách khắc phục.

C̣n từ khóa của em lâu nay đang thứ 8 hôm nay nhảy xuống 18 . Pó tay, em th́ không seo quá mức.
https://bephongngoaidon.com/