Như titile, theo dơi từ hôm qua tới hôm nay, ḿnh thấy số lượng tự động giảm đáng kể trên các trang web và diễn đàn.

website của ḿnh: baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống c̣n 1.7k

forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k

forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k

Bạn có ư kiến ​​ǵ về vấn đề này không nhỉ.