Em vẫn đang thắc mắc về vấn để khi m chng ta build link?

Hiệu quả của việc khi tạo topic mới để SEO so với việc comment trong cc topic cũ của bản thn th ci no tốt hơn

v em ri th cứ vi ngy th bị 1 vi diễn đn Banned