Việc sử dụng từ khóa không liên quan có tác dụng làm tăng lượng truy cập nhưng nếu bạn muốn phát triển một doanh nghiệp trực tuyến, các từ khóa mà bạn sử dụng phải được đại diện cho các lĩnh vực hoạt động của bạn.
Gửi thư rác
Đây là một phương pháp vô đạo đức là lặp đi lặp lại một từ khóa trong tiêu đề “” thẻ, thẻ meta và trong nội dung. Phương pháp này được sử dụng để cải thiện vị trí của một trang web một cách nhân tạo, nhưng các công cụ t́m kiếm đă phát hiện những kỹ thuật này và giảm thứ hạng của các trang web đó. V́ vậy, không nên sử dụng từ khoá quá nhiều rất dễ bị google hiểu nhầm dẫn đến hậu quả bị google phạt.