Các bạn seo ai đều biết trong các đợt cập nhật vừa qua ai cũng có đôi chút bị ảnh hưởng. Bản thân ḿnh không biết nhiều nhưng ḿnh cũng muốn chia sẻ một chút. Trong tất cả các đợt cập nhật ḿnh hầu như không bị ảnh hưởng lớn. Lư do tại sao ? Ḿnh chọn phương án SEO bền vững. Và nó như thế nào?
- Ḿnh chọn phương án SEO Social . Tất cả website làm ra để làm ǵ ? Để cho mọi người truy cập. Thế nên ḿnh tận dụng mạng xă hội để lấy truy cập. Bạn nghĩ ǵ khi site bạn toàn backlink chất lượng mà không hề có truy cập. Google cũng giống bạn. Site bạn hấp dẫn người dùng th́ đương nhiên nó hấp dẫn Google. Bạn hăy coi Google là 1 độc giả.
- Đừng vội dùng thủ thuật. Google không muốn bạn lừa nó . V́ nó là bộ máy của rất nhiều bộ năo nên các bạn không nên tốn công đi lừa nó.
- Bật mí với các bạn trong đợt vừa rồi key của ḿnh up lên v́ sao : ḿnh tham khảo được khá nhiều các anh em đặc biệt là anh longhacki nên ḿnh đă dừng đặt backlink hơn 2 tuần. Gần ngày biến động mạnh ḿnh đặt 1 site nước ngoài có độ trust khá tốt. Và nó đă lên như mong đợi.