Ḿnh th́ ít thấy các cao thủ SEO Việt Nam nói nhiều về việc viết bài theo chuẩn SEO nên ḿnh cũng không biết dùng từ ngữ thế nào cho thích hợp, v́ vậy ḿnh xin tóm lượt các tiêu chuẩn để một bài viết thân thiện với máy t́m kiếm là như thế nào.
Được viết tự nhiên, không lặp lại một từ khóa quá nhiều lần.
Các từ khóa quan trọng phải luôn được “mix” thành các từ khóa phụ liên quan. Ví dụ: Cài đặt WordPress và Cài blog WordPress
Từ khóa quan trọng nên xuất hiện 1 lần ở phần đầu tiên của bài viết, 2 lần ở đoạn giữa và 1 lần ở cuối bài.
Từ khóa quan trọng phải được đưa lên thẻ <title> và meta description.
Thẻ meta description phải chứa từ khóa quan trọng lẫn từ khóa phụ, được gọi là bổ nghĩa cho nó nhưng vẫn thân thiện với các truy vấn t́m kiếm.
Tiêu đề bài viết luôn được nằm trong cặp thẻ h1.
Các từ khóa quan trọng nên đưa lên thẻ heading (h2, h3 trong bài viết) và bôi đậm khi cần thiết, tránh in nghiêng và gạch chân. Cũng tránh kiểu bôi đậm 1 từ khóa nhiều lần.
Internal Linking nên dẫn tới các BÀI VIẾT khác với anchor text thích hợp và mỗi internal link đó đều nên có thẻ title.
Và quan trọng nhất, là chọn cũng như sử dụng từ khóa tối ưu nhất có thể, đây là mấu chốt của vấn đề.
Đó là một vài ư cơ bản của ḿnh, có thể chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ cho lắm nhưng bản đầy đủ hơn ḿnh chờ mọi người góp ư nhé. Bây giờ chúng ta tiến hành vào việc viết một bài viết theo chuẩn SEO.