Cho ḿnh hỏi ư kiến các bác làm seo vấn đề này nha.
Ḿnh đă SEO được rất nhiều từ khóa lên tóp trong khi một số từ khóa khác lại không lên, biết rằng co những từ khóa có độ cạnh tranh cao lên chậm hơn nhưng có những từ khóa khó lên trước trong khi từ dễ lại không lên nổi.
Trong khi ḿnh xem lại web đối thủ thấy họ SEO ít hơn lại từ khóa c̣n cao hơn ḿnh vậy là tại sao các bạn. Ḿnh đă cố t́m hiểu nhưng vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.