Site của em từ khóa mới. Đă tạo 3 tháng ngày nào cũng được 300 view tự nhiên , nếu share mxh th́ tăng hơn nhiều nhưng ngại.
Thời gian trước ngày nào em cũng viết 5-10 bài 1 ngày
Bây h có nên thế hay giảm bài đi các bác? Sợ viết nhiều nó gồng gánh nhau khó lên top