Rất mong được các chuyên gia tư vấn giúp seo từ khóa điện tử lên top 3 với a, một từ khóa với tỷ lệ cạnh tranh rất cao như hiện nay.Từ khóa chính hăng điện tử của ḿnh seo rất lâu nhưng không thấy ở đâu trên cùng. Hoặc nếu ai làm dịch vụ cho ḿnh cái giá để từ khóa cân điện tử lên đầu trang 3 nhé. cảm ơn mọi người!