Hiện tại ḿnh có website này, ḿnh seo măi mà các từ khóa nó k lên đc , nhờ các a e tư vấn làm sao để seo từ khóa mau lên top nè, các từ khóa của ḿnh hầu như là tiếng anh. 1 vài từ khóa của ḿnh: mobile home, freight container, ebs block