Hiện tại ḿnh có 1 từ khóa, seo cũng được tháng, nhưng cả tuần nay khi ḿnh kiểm tra xếp hạng th́ h́nh của từ khóa đó top 1, c̣n link bài viết top 20 -> 40, cả tuần nay vẫn chém backlink và mạng xă hiệp hội mà liên kết bài viết không lên nỗi. Cho ḿnh là khi ảnh đă lên top 1, th́ link bài viết có thể lên top 1 được không, nếu có th́ ḿnh vẫn chém gió điều đó, hy vọng sẽ lên chứ. C̣n lại nếu không thi ḿnh tính toán lại ảnh tên, th́ dữ liệu có ổn định không, có ảnh hưởng ǵ không. Ai chỉ ḿnh cách khắc phục với nhé, ḿnh cảm ơn trước. Key ḿnh cạnh tranh low nhé