Hôm nay đi chơi cả ngày không sờ vào diễn đàn, giờ về check thấy index=0. Hôm qua index=2400. Kể cả diễn đàn và trang chủ luôn.
Có ai biết lư do và cách khắc phục không. Thế này th́ chết mất.