Mnh c archors text " tin nhắn sms chc 8/3" đang l top 1. Vậy theo mọi người khi đ ln top 1 rồi th c nn tiếp tục seo archors khc cng 1 url ko.v archors text " tin nhắn sms chc 8/3" c bị mất top nếu đổi archors text khc ko? mọi người thường seo mấy archors text cho 1 url?