Viết một bài SEO, thế nào bị tính là spam???
Ví dụ như ḿnh viết về sắt thép;
Bài nào cũng chỉ có: xuất xứ, công dụng, tiêu chuẩn, mác thép, thành phần hóa học, tính chất cơ lư, kích thước...
Cạn hết cả ư tưởng. Chẳng biết viết ǵ