Viết một bài SEO, thế nào có tính là thư rác ???
Ví dụ như ḿnh viết về sắt thép;
Bài nào cũng chỉ có: xuất xứ, công dụng, tiêu chuẩn, mác thép, thành phần hóa học, tính chất cơ bản, kích thước ...
Cạn hết ư tưởng. Know something
https://bephongngoaidon.com/