Không chỉ những người mới tham gia với nghề seo, mà đến những người làm seo khá lâu mới gặp phải trạng thái từ khóa dance, từ khóa của em cũng thường xuyên gặp trạng thái này.

Hôm nay lên đây hỏi các pro xem có ai biết v́ sao lại xảy ra trạng thái này, phải làm seo quá đà, hay làm ǵ mong các pro chỉ giúp cho ae có cách khắc phục.

C̣n lại từ khóa của em lâu nay thứ 8 hôm nay nhảy xuống 18. Pó tay, em th́ không seo quá mức.
https://bephongngoaidon.com/