Chính xác th́ "hợp nhất ngày hết hạn" là ǵ?

Tôi vừa có tùy chọn này trong tài khoản GoDaddy.com của ḿnh?

Từ những ǵ tôi có thể t́m ra, nó giống như có một ngày hết hạn chung cho tất cả các miền.

Có tốn thêm chi phí để hợp nhất không và thời hạn sử dụng được tính như thế nào?